Od 1. července 2015 vstoupíla v platnost novela, která opět přitvrdí v povinnosti vyhotovení tzv. energetických štítků. Majitelům rodinných domů, bytů, komerčních budov a společenství vlastníků jednotek vzniká povinnost mít vypracovaný tento štítek už při samotné inzerci. Pokud tak neučiní, budou finančně postihování.

K čemu to povede?

Zeptali jsme se Ing. Pavla Gebauera, ředitele Státní energetické inspekce.

„Pokud budu kupovat nemovitost a budu v ní chtít bydlet, budu se zajímat o to, co mě provoz takové nemovitosti bude stát. Pokud pak objevím dvě srovnatelné nemovitosti, kdy u jedné bude klasifikační třída C a u druhé G, rozhodně se budu zajímat o tu s klasifikací C. Pokud tedy majitel zprostředkovateli průkaz nepředá, není potřeba jej postihovat, jelikož on sám se tím dostává do konkurenční nevýhody při stanovování ceny nemovitosti.

 

Zákon platný od 1. ledna 2016

  • Prodej i pronájem podléhá povinnosti vždy vyhotovit PENB.
  • Platnost průkazu je 10 let.

 

Štítek nemusí být v případě, že:

  • Objekt (například chata) je menší než 50 m
  • Objekt je staršího data než 1947 (pokud nebyla provedena větší změna dokončené budovy).
  • Rekreační stavby užívané pouze občas (pod 25% spotřeby energie při celoročním užívání).
  • Budovy pro bohoslužby a náboženské účely, průmysl, dílny, zemědělské budovy do 700 GJ roční spotřeby energie.

 

Jak bude kontrolovat státní energetická inspekce PENB po 1. 7. 2015? Pokuty mohou dosahovat až výše 200 tisíc korun.

„SEI bude kontrolovat průkazy do hloubky, tzn., že kromě vstupních dat a ověřování reálného stavu nemovitosti se průkaz bude celý přepočítávat. Je potřeba dát energetickým specialistům jasný signál, že doba benevolence skončila.“ sdělil Pavel Gebauer.