Nový občanský zákoník přinesl mnoho změn, jednou z největších je změna v předkupním právu. Zásadně je změněna dosavadní úprava, kdy při společném vlastnictví nemovitosti měl spoluvlastník při prodeji svého podílu povinnost nabídnout ji ostatním vlastníkům.

Občanský zákoník, který je účinný od 1. 1. 2014 zavádí doslova obrat v principu předkupního práva v případě spoluvlastnictví, upravuje jej v ustanoveních §§ 1115 až 1239. Spoluvlastník nyní nemá povinnost nabídnout svůj podíl při prodeji nemovitosti ostatním vlastníkům. Tento princip je konkrétně upraven v § 1123.

Výjimku tvoří vlastnictví nabyté na základě dědění nebo jinou právní skutečnosti – spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, pak je zachováno předkupní právo po dobu šesti měsíců ode dne vniku předkupního práva. Toto neplatí, pokud spoluvlastník podíl převádí jinému spoluvlastníkovi nebo svému manželovi, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé.