Zajistím kompletní servis v realitách

Jsem certifikovaný realitní expert a jednatel stavební firmy se sídlem v Ostravě

 

 • Specializuji se na prodej konkrétních typů nemovitostí, kde mohu v průběhu obchodu uplatnit své osobní zkušenosti ze stavařského řemesla.
 • Díky aktivnímu působení ve stavebnictví s kupujícími odborně proberu stav nemovitosti. Navrhnu klientům řešení a zrealizuji jejich požadavky tak, aby rozhodnutí k pořízení Vaší nemovitosti dávalo smysl.
 • K nemovitostem si vždy vybuduji osobní vztah, věřím jim a nabízím je svědomitě s přístupem, jako by byly mé vlastní.
 • Vážím si Vámi svěřené důvěry a vnímám jí jako můj osobní závazek.
 • Nabírám jen takové množství nabídek, abych neupřednostnil jednu nabídku před druhou.
 • Poskytnu Vám nákladné markentingové nástroje, které Vaší nemovitost zviditelní a povedou k úspěšnému prodeji.
 • Aktivně pracuji s databází poptávajících klientů.
 • V obchodním případu nehledám důvody, ale vždy hledám řešení směřující k žádanému výsledku.
 • V okamžiku poptávky jsem ihned k dispozici a reaguji.
 • V průběhu zakázky komunikuji a podávám pravidelné informace o stavu a činnostech.
 • Nejednám a neřídím se domněnkami, ale fakty.
 • O nemovitosti si zajistím dostatek informací, abych na dotazy klientů (poptávajících) dokázal okamžitě reagovat a přidal důležité informace třeba o půlnoci v náhlém probuzení.
 • Jednám vždy na rovinu a fér, pokud se na něčem spolu dohodneme, že něco vykonám nebo udělám, tak to prostě udělám.
 • Mým hlavním cílem je nadšený klient.

Nedílná součást mých služeb pro Vás

 • Zajistím bezpečný průběh obchodního případu.
 • Zajistím právní servis u ověřené advokátní kanceláře splňující náročné podmínky RE/MAX ČR
 • Zajištění právních služeb u advokátní kanceláře splňující podmínky bezpečné transakce v RE/MAX ČR je zahrnut tento základní servis:

 

 • Rezervační smlouva
 • Smlouva o smlouvě budoucí
 • Kupní smlouva
 • Případné dodatky ke smlouvám
 • Ověření podpisů
 • Advokátní úschova kupní ceny / zajištěno pojistkou aj.
 • Vypracování návrhu na vklad
 • Výpis z katastru nemovitosti + katastrální mapa
 • Vypracování průkazu energetické náročnosti
 • Předávací protokol nemovitosti / přepis energií
 • Daňové přiznání / vypracování a podání na finanční úřad
 • Zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí přímo z advokátní úschovy příslušnému FÚ
 • Vypracování znaleckého posudku nemovitosti pro potřeby finančního úřadu
 • Odhad nemovitosti
 • Zajištění financování, hypotéky ve spolupráci Gepard finance, patří mezi nejúspěšnější firmy ve zpracování hypoték na trhu.
 • Zajištění geometrického plánu
 • Projektová dokumentace včetně auditu
 • Realizace stavebních prací
 • V průběhu naší spolupráce je vše zdarma. Platíte až za výsledek.