Od 1. července 2015 vstoupíla v platnost novela, která opět přitvrdí v povinnosti vyhotovení tzv. energetických štítků. Majitelům rodinných domů, bytů, komerčních budov a společenství vlastníků jednotek vzniká povinnost mít vypracovaný tento štítek už při samotné inzerci. Pokud tak neučiní, budou finančně postihování.

(Pokračování textu…)