1.leden 2014 a nový katastrální zákon s sebou přinesl i mnohé změny, které se dotknou každého, kdo vlastní nějakou nemovitost.

Jedna ze zásadních změn je tzv. “ochranná lhůta.“

Podle nové úpravy bude mít katastr nemovitostí povinnost informovat majitele nemovitostí o všech změnách, ke kterým by mělo dojít v souvislosti s jejich bytem, pozemkem či domem.

Katastr nemovitostí od uvedeného data nesmí provést žádnou změnu dříve než po uplynutí ochranné lhůty, která je 20 dnů.

Proč vznikla ochranná lhůta?

Ochranná lhůta vznikla, aby se zabránilo ilegálním změnám na nemovitostech (převod nemovitosti, zápis věcných břemen, zatížení nemovitosti zástavou apod.).

Jak to vypadá v praxi?

Pokud kdokoliv vloží na katastr nemovitostí kupní smlouvu, nebo jakoukoliv jinou převodní smlouvu, také zástavní smlouvu, věcné břemeno apod., bude nejprve katastrem nemovitostí o této chystané změně stavu obeznámen. Obeznámení vám přijde na vaši adresu formou doporučeného dopisu.

Ode dne vložení smlouvy na katastr se zároveň začne odpočítávat lhůta 20 dnů, ve které katastr nemůže provést navrhovanou změnu!

Pokud na dopis nebudete reagovat, má se za to, že se změnou souhlasíte. V opačném případě je třeba velice rychle jednat a obeznámit katastr nemovitostí, že s navrhovanou změnou nesouhlasíte a řízení zastavit!

Až po uběhnutí lhůty 20ti dnů, může katastr zapsat navrhovanou změnu. Může to udělat ihned následující 21. den, ale můžete také čekat dalších 30 dnů.

Neznám rychlost zápisu katastru nemovitostí v ostatních městech, ale v Ostravě počítejte s 20ti dny ochranné lhůty a s 8mi až 14ti dny, než bude zápis proveden.