Topení v bytovém domě

Rozúčtování nákladů na centrální vytápění v bytových domech má v platnosti nová pravidla právě od začátku roku 2016. Tato pravidla pomohou domácnostem, které vytápějí průměrně, zatímco více zatíží domácnosti přetápějící a ty, kteří využívají vytápění sousedících bytů a sami netopí. Přitom nevýhody bytů v rozích domů, kde je třeba logicky vytápět více, budou kompenzovány speciálními koeficienty určenými vyhláškou. (Pokračování textu…)

PENB – bez energetického štítku už ani ránu…

Od 1. července 2015 vstoupíla v platnost novela, která opět přitvrdí v povinnosti vyhotovení tzv. energetických štítků. Majitelům rodinných domů, bytů, komerčních budov a společenství vlastníků jednotek vzniká povinnost mít vypracovaný tento štítek už při samotné inzerci. Pokud tak neučiní, budou finančně postihování.

(Pokračování textu…)