Kdo může žádat o prostředky z NZÚ

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci a stavebníci rodinných domů. Mohou jimi být fyzické i právnické osoby.

Kdy je možné žádat o dotaci z Nové zelené úsporám

Žádat je možné před zahájením, v průběhu, nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
Maximální podpora pro jednu žádost činí 50 % výdajů.
Všechny výdaje je nutné řádně doložit, peníze jsou vyplaceny až po dokončení úsporných opatření. Každý žadatel může získat dotaci maximálně do 500 000 Kč.

Jeden rodinný dům = maximálně 1 žádost

Na jeden rodinný dům je možné uplatnit jen jednu žádost, ta však může obsahovat kombinaci několika oblastí podpory. Od podání žádosti do vyplacení dotace uběhne nejvýše 9 týdnů. Podmínkou je bezchybná žádost o dotaci. Schvalování žádosti bude trvat zhruba 3 týdny, stejně dlouho bude SFŽP kontrolovat žádost a počítat výši dotace a třítýdenní je také lhůta na vyplacení peněz.

Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
V Moravskoslezském a Ústeckém kraji ještě výhodněji

Výstavba nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (fixní dotace 300 000 Kč, u staveb s důrazem na OZE 450 000 Kč. Dotace pro majitelé rodinných domků v Ústeckém a Moravskoslezském kraji budou zvýšeny o 10 % super. Toto zvýhodnění se ale nevztahuje na dotace na zpracování odborného posudku a na zajištění technického dozoru stavebníka. Důležité, nově oproti předchozím dotačním programům – místo konkrétních výrobků stačí dodržovat parametry. V rámci rekonstrukce není nutné používat předepsané výrobky a firmy, stačí dodržovat požadavky na technické parametry.
Nelze žádat o dotaci na výměnu kotlů na tuhá paliva
Fyzické osoby nemohou v rámci tohoto programu žádat o finanční podporu na výměnu kotlů provedenou po 15. 7. 2015 včetně. Pro tyto účely slouží tzv. kotlíkové dotace.

Dotace i na menší energetické úpravy

Od roku 2015 je možné žádat o dotace na tzv. dílčí opatření. Podmínkou je snížení spotřeby energie alespoň o 20 %. Peníze lze získat třeba na výměnu oken a dveří či na částečné zateplení.
Výše dotace se počítá paušálem
V rámci zjednodušení se u zateplení nebo výměny oken dotace počítá paušálem za 1 metr čtvereční realizovaných opatření. Zvlášť stanovený je příspěvek na m2 pro okna a zvlášť pro fasádu. Vždy však platí, že čím lepší bude konečný stav domu, tím vyšší bude jednotková dotace.

Efektivní využití zdrojů energie

•    Výměna neekologického zdroje tepla (kotel na uhlí, koks, brikety…) za efektivní a ekologicky šetrné zdroje (kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel) – příspěvek 40-100 000 Kč.
•    Výměna neekologického zdroje tepla za napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE (obnovitelných zdrojů energie) – příspěvek 30-40 000 Kč.
•    Výměna elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem – příspěvek 60-100 000 Kč.
•    Instalace solárních termických systémů – příspěvek 35-100 000 Kč.
•    Instalace fotovoltaických systémů – příspěvek 35-100 000 Kč.
•    Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu – příspěvek 75-100 000 Kč.
•    Pořízení kotle na uhlí.
•    Pořízení kotle na uhlí a biomasu.