Kdo může žádat o prostředky z NZÚ

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci a stavebníci rodinných domů. Mohou jimi být fyzické i právnické osoby.

(Pokračování textu…)