1.leden 2014 a nový katastrální zákon s sebou přinesl i mnohé změny, které se dotknou každého, kdo vlastní nějakou nemovitost.

Jedna ze zásadních změn je tzv. “ochranná lhůta.“

Podle nové úpravy bude mít katastr nemovitostí povinnost informovat majitele nemovitostí o všech změnách, ke kterým by mělo dojít v souvislosti s jejich bytem, pozemkem či domem.
(Pokračování textu…)