Rozúčtování nákladů na centrální vytápění v bytových domech má v platnosti nová pravidla právě od začátku roku 2016. Tato pravidla pomohou domácnostem, které vytápějí průměrně, zatímco více zatíží domácnosti přetápějící a ty, kteří využívají vytápění sousedících bytů a sami netopí. Přitom nevýhody bytů v rozích domů, kde je třeba logicky vytápět více, budou kompenzovány speciálními koeficienty určenými vyhláškou.
Řeč je o vyhlášce o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům č. 269/2015 Sb. s účinností právě od 1. 1. 2016.
Do 1.1.2016 platilo, že domácnosti s minimální spotřebou tepla ušetří až 40 procent nákladů v porovnání s průměrnými náklady celého domu. Nově bude možné uspořit nejvýše cca 20 % a to už „si jeden raději přitopí“. I kdybyste v bytě vůbec netopili, zaplatíte si čtyři pětiny průměrné spotřeby ostatních obyvatel domu. Tato legislativní úprava byla dlouho předmětem sporů a diskusí, nakonec ale prošla.
Úplně stejně funguje rozúčtování i v opačném případě, tedy při přetápění bytu. I zde platil čtyřiceti procentní limit, čili domácnost s nadstandardní spotřebou vytápění si připlatila nejvýše o 40 % více, než jsou průměrné náklady domu. Tento limit se však nyní zvýšil na 100 %. Celkový účet za vytápění proto může být až dvojnásobný oproti průměru.
V zásadě jde o to, aby skutečná spotřeba tepla hrála v celkovém vyúčtování zásadní roli. Skutečná spotřeba zvýší podíl spotřební složky k základní, kterou nelze ovlivnit a do které jsou zařazeny i společné prostory. Náklady se totiž dělí na základní složku, která je nezávislá na chování domácnosti (velikost bytu, podíl na společných prostorech domu), a spotřební složku, kterou může domácnost ovlivnit regulací vytápění. Základní složka mohla do 1.1.2016 tvořit 40 až 50 % celkových nákladů, od 1.1.2016 je to 30 až 50 %.
Vedle toho se zásadně zvyšují sankce pro majitele bytů, kteří neumožní odečet naměřených hodnot nebo montáž měřidla, přestože byli opakovaně upozorněni. Nově může jít až o trojnásobek spotřební složky (oproti dřívějšímu 1,6 násobku).