Mnoho lidí se domnívá, že nový čerstvě zkolaudovaný rodinný dům či bytovka je zárukou bezchybného stavu. Po nějaké době po nastěhování však mohou být nepříjemně překvapeni a řešit náročné reklamace, případně na své náklady řešit ne zrovna levné opravy.  Cílená výstavba řadových, rodinných domů za účelem rychlého prodeje, případně velké developerské projekty nových bytů mohou trpět velkou řadou závad a nedodělků z důvodu kladeného důrazu na ekonomiku a ne vždy dodržování všech technologických postupů, neříkám záměrně, ale z důvodu dodržení termínu a odbornosti subdodavatelem stavby. Z těchto projektů se velice jednoduše stávají tzv. rychklokvašky.

Vady nemovitost znehodnocují, a pokud se neřeší, mohou být dokonce zdraví nebezpečné. Neseriózní developeři vědí, co dělají a proto se nejčastěji setkáváme se šetřením v místech, kam se běžně člověk nepodívá nebo ho ani nenapadne tyto věci řešit. Běžný klient tak většinou nic nepozná, časem ale toto „šetření“ způsobí klientům nemalé potíže a pozdější investice z vlastní kapsy.
Jedním ze zásadních neduhů je nesystémové a nefunkční provedení detailů. Developer v průběhu stavby nezajistí soulad mezi jednotlivými profesemi a výsledek je, že právě prováděné práce nelze technologicky sladit. Vzniká chaos, kde se neví, co dělá pravá a co dělá levá ruka.

Závady dlažby

Dalším velmi častým problémem je nekvalitně položená dlažba. Zaměřit se na estetické provedení detailů v případě podlahových spár a lišt. Na dlažbě zůstávají stopy po spárovací hmotě, spáry bývají nerovnoměrné, vydrolené nebo dokonce zcela chybí. Výjimkou není ani křivá podlaha a uvolňování dlažby v důsledku jejího špatného nalepení. Mnohdy také klienti zjistí, že v bytě je položen úplně jiný typ podlah, než jaký má podle standardu nebo klientských změn být.

Závady zateplení

Velmi závažným nedostatkem bývá nekvalitní provedení zateplení, ne vždy je správně zvolený systém. Nejčastěji jde o chyby v provedení výztužné a základní vrstvy zateplení jako špatné vyztužení, nedostatečná tloušťka vrstev a nerespektování technologických postupů. V důsledku toho vznikají na omítce trhliny a začne opadávat.

Závady klempířských prvků

Další kapitolou jsou klempířské prvky. Venkovní parapety bývají instalovány bez dostatečného spádu, jsou nedostatečně stabilizovány a chybí jim hydroizolační těsnost. Problémy mívají i samotná okna. Stává se, že netěsní, nejsou ve váze a jsou poškrábaná. Kličky na oknech nefungují, nebo se s nimi špatně manipuluje.

Závady hydroizolace střech

Fatálním nedostatkem stavby je nedostatečná hydroizolace střech. Častý jev s netěsností v hydroizolaci a s nekvalitně provedenými detaily střech. Důsledkem pak může být zvýšená vlhkost nebo dokonce zatékání do objektu.

Závady v okolí stavby

Závady se vyskytují také ve společných prostorách a v nejbližším okolí stavby. Běžná je poškozená dlažba a uražené rohy u omítky na společných chodbách, poškozené vnější a vnitřní parapety, okna i dveře. Stává se také, že stavební firmy používají nevhodné podkladní vrstvy a vyberou nevhodnou skladbu komunikace. Výsledkem je pak propadání dlažby.

Závady povrchů provozních podlah

Před koupí nemovitosti je důležité sledovat kvalitu podlah nejen přímo v obytných prostorách, ale i stav povrchů provozních podlah, například v garážích. Výjimkou nejsou puchýře, odlupování stěrky ani trhliny.

Závady schodišť

Kvůli bezpečí je třeba zkontrolovat také provedení schodišť. Setkat se totiž můžete dokonce i s rozdílnou velikostí jednotlivých stupňů na jednom rameni schodiště.

Trhliny a statické poruchy

Ani novým stavbám se nevyhýbají trhliny v konstrukcích a statické poruchy. Příčinou bývá nerespektování dilatací, nedodržování správného provázání zdiva a technologických pauz atd.

Závady hydroizolace spodní stavby

Nefunkční hydroizolace spodní stavby objektu má za následek zatékání, vzlínání vlhkosti do obvodových konstrukcí. Příčinou je špatný návrh stavby nebo jeho nekvalitní realizace. Důsledkem pak může být vznik plísní v interiéru.